Que es deixe de precaritzar la cultura i, de legitimar els contractes no remunerats "per amor a l'art".
Alba - Espanyola