Que la cultura no es considere quelcom accesorial. Perquè ja se sap: CULTURA O BARBÀRIE⚡
Daniela - Colombiana