Poder trobar una casa que no em coste rinyó i mitg i poder viure en unes condicions dignes.
Pepi - Espanyola