Anar amb els meus amics al banquet de sempre a menjar gelats de bolseta de 15 centims.
Eva - Espanya